Forside  
|
  Mine gamle postkort  
|
  Debatindlęg  
|
  Fotos  
|
  Pressen  
|
  Kontakt  
 

 

Miami bus kørestol

"Vi kørte i bus fra Miami til stranden.
Vi må beundre deres busser.
Der var mange, og de tog gerne cykler og handicappede med" fra Nettet".

 

Handicaprådets Foretræde for Teknisk udvalg

den 27. februar 2006

 

Handicaprådet har bedt om foretræde her i dag, da vi mener, at tiden er inde til at indføre en ordentlig offentlig transportmulighed for mennesker med handicap.

 

Vi mangler nogle klare politiske holdninger vedr. offentlig transport!

 

Vi ønsker en målsætning: - at den offentlige transport i Århus på sigt bliver tilgængelig for alle, herunder mennesker med et handicap.

 

Det vil ligge fint i forlængelse af den øvrige handicappolitik i Århus Kommune.

 

Så lad dette indgå, som et stærkt parameter i kravet ved fremtidige busanskeaffelser.

 

Tilgængelighed til offentlig transport er lige så vigtig som til bygninger, ved at man skaber et liv så tæt på det normale, som muligt for mennesker med et handicap.Indretningen af samfundet bør afspejle alle borgeres behov herunder også de mange, som har funktionsnedsættelser.

 

Argumenterne for dette kan være mange, men her kort:

Det er ikke nemt i dag, at være en spontan person el. turist i Århus mht. transport, hvis man har et handicap.

 

Århus burde være foregangskommune!

 

Men det er vi altså ikke! Vi er langt bagud for mange andre byer.

 

Et udvalg under handicaprådet har afholdt møde med Århus Sporveje og jeg må sige, at det ikke var de store visioner der føg over bordet her, men snarere en afmatning og frustration over hvor besværligt det var.

 

Vi følte ikke, der var en vilje til at løse problemet eller gennemtænkte tekniske forslag til - hvordan det kunne lade sig gøre, ligesom de kan i så mange andre byer.

 

Det er jo ikke nok, at der indkøbes busser, der overholder EU-kravene, hvis der ikke også i praksis kommer kørestole med. Det er ligesom handicaptoilettet i kælderen uden elevartor.

 

De praktiske og tekniske opgaver der skal løses er:

 

  • Hvem skal betjene ramper. Og findes der bedre rampeløsninger?
    Ikke alle handicappede har hjælperordning, derfor kan der ikke stilles krav om, at man kun kan komme med, hvis man har en ledsager til at klare det praktiske.

 

  • Mere fleksibel ordning på fastspændelse.
    Handicappede er i denne forbindelse regnet for gods, der ikke må ligge og flyve rundt i busserne. Se hvordan andre lande har løst dette.

 

  • Det må være klart for borgeren hvor disse busser køre.
    Århus Sporveje mente ikke, at man kunne oplyses borgeren om hvor og hvornår man kan komme med en bus, der er tilgængelig (på hvilke linier disse busser kører) og så kan man jo ikke bruge det til noget.

 

I den forbindelse skal det understreges, at Århus Kommunes Handicapråd gerne deltager i dialog vedr. tilgængelighed i offentlige transportmidler, men at rådet ikke besidder nogen teknisk ekspertise på området.

 

Løsningsmuligheder må og skal komme fra Århus Sporveje selv.

 

Med venlig hilsen

Handicaprådet

 

Birte Rerup

Rådsformand

 

Pas på! 
Denne computer har ingen hjerne
- så brug din egen.