Forside  
|
  Mine gamle postkort  
|
  Debatindlæg  
|
  Fotos  
|
  Pressen  
|
  Kontakt  

Fokusgruppe Multimediehuset
Handicaprådet deltog i en Fokusgruppe vedr. Multimediehuset. 

Fokusgruppemøde vedr. det nye Multimediehuset på havnen i Århus.

 

Onsdag den 22. marts 2006 deltog Handicaprådet i et fokusgruppemøde om Multimediehuset.

 

Århus Kommunes Handicappolitik vedrører mennesker med fysiske og psykiske handicap, sindslidende, pårørende, ansatte og andre med tilknytning til handicapområdet. Handicappolitikken omfatter alle forvaltningsområder i kommunen.

 

På den baggrund har Handicaprådet besvaret spørgsmål:

 

Mødet var tilrettelagt for offentligheden omkring et interaktivt bord med fortællinger og spørgsmål for det fremtidige Multimediehus. Handicaprådet kunne konstatere, at dette medie ikke var tilgængeligt for fysiskhandicappede.

 

Multimediehuset skal være Århus’ nye hovedbibliotek. Og først og fremmest hele byens hus. Men hvordan bliver Multimediehuset et dynamisk fristed for alle, der ønsker viden, inspiration og personlig vækst?

 

Eksempler herpå kunne være:

 

  • Byg for alle

For vores målgruppe er det altafgørende, at der er skabt tilgængelighed til både bygningen og den viden og de oplevelser man kan tilegne sig her.
Det er vigtigt, at bygge rigtigt fra starten og for øvrigt også det mest fornuftige i forhold til økonomien.

Vi vil anbefale, at der i udbudsmaterialet bliver lagt stor vægt på tilgængelighed, og at det blive en løbende proces blandt medarbejderne, at tænke tilgængelighed ind i alle forhold.

De tider er forbi hvor man lader mennesker med et handicap komme ind af bagdøren, som det sker i dag i Mølleparken, så den bedste velkomst er gode adgangsforhold.

Vi forudsætter, der er tænkt på den offentlige trafik til stedet, og at der er et passende antal p-pladser for mennesker med handicap.

 

  • Det er vigtigt at kunne finde rundt og at kunne orientere sig

Det være sig både inde i bygningen og i det ydre miljø. F.eks. kunne en have anlægges med forskellige belægninger og dufte, lyde eller noget følbart til gavn for blinde. Samtidig skal det være muligt at kunne færdes med en kørestol/barnevogn over alt.

Skiltning er en vigtig del og kan udføres på mange måder.

 

  • Store afstande i store bygninger

 Multimediehuset forudsættes at have et samlet bruttoareal på 21.000 m2, det er lange og store afstande især for ældre og gangbesværede. Det vil derfor være vigtigt for disse grupper med små oaser med bænke, stole og borde til at tage et hvil til næste oplevelse.

Mon ikke også den el-drevne rollator findes i 2012 så vil det være fint, at låne en sådan for ældre og gangbesværede.

 

  • Teknologianvendelsen

Vi forventer en bygning, der tilbyder den nyeste informationsteknologi.

Der er seks år til bygningen står færdig og det kan være svært, at spå om hvordan teknologien har udviklet sig i 2012. Vi forventer, at den nye teknologi og alle dens potentialer også bliver brugt med henblik på mennesker med handicap.

For blinde og ordblinde ville det være en stor fordel og støtte, hvis enhver tekst der er skærmbaseret ville kunne oplæses med syntetisk tale.

Det skal være muligt, at betjene disse taster fra kørestolshøjde o.l.

 

  • Tagterrassen

Tagterrassen bliver et jo nok et dejligt samlingssted om sommeren. Vi ser som ofte at sådanne steder bliver sparet væk i projekter for senere, at blive åbnet (F.eks. Aros mht. elevatorer og mange andre steder).

Det er vigtigt at man i projektet ser ud i fremtiden også for udvidelser, så der bliver mulighed for at komme over alt.

 

  • Caféliv

Multimediehuset vil nok blive et naturligt mødested for mange derfor vil der være behov for et godt (og gerne sundt og lærerigt) caféliv.

 

Vi glæder os og ser frem til en spændende og interaktiv bygning. Århus Kommunes Handicapråd deltager gerne i dialog vedr. tilgængelighed i det nye Multimediehus, men vil samtidig gøre opmærksomme på, at rådet ikke besidder nogen teknisk ekspertise på området.

 

Med venlig hilsen

 

Birte Rerup

Formand

Århus, den 31. marts 2006

 

Pas på! 
Denne computer har ingen hjerne
- så brug din egen.