Forside  
|
  Mine gamle postkort  
|
  Debatindlęg  
|
  Fotos  
|
  Pressen  
|
  Kontakt  
langstilket rose   

Nøjsomhed og livsglæde

af Birte Rerup

 

Fordi jeg har kendt min farmor ved jeg, at mange ældre i dag er beskedne mennesker, der kan tænke tilbage på en meget sværere tid, end den vi kender i dag, og det er måske derfor ældre finder sig i mere.

 

Vi vil i de kommende år opleve en voldsom vækst i antallet af ældre.

Der vil blive store udfordring, som f.eks. borgernes forventninger til kvalitet i ældreplejen, udbuddet af ældreboliger, aktiviteter osv.

I dag kender ikke mange ordet nøjsomhed, så vi skal nok forvente at de ældre i fremtiden bliver mere krævende og bevidste om, de er en stor gruppe med politisk indflydelse.

Der vil blive stillet krav om en mere fleksibel måde, at tilrettelægge arbejdet på, med selvstændig og veluddannet personale, med høj grad af kompetence til at træffe beslutninger på stedet.

 

Etik og moral

 

Når vi taler velfærdsservice i dag flyder grænserne ofte for politikkerne med hvad der er ’rigtigt’ eller ’forkert’. Tager man som eks. det at få gjort rent i 45 min. hver 14. dag, så ved enhver at det ikke opfylder behovet om et rent hjem, men det er alligevel det en ældre får tildelt. Det handler jo heller ikke kun om politiske beslutninger, men ofte også om hvordan ledelsen tilrettelægger det daglige arbejde og hvordan det udføres af medarbejderen.

 

 

Livsglæden den bedste medicin

 

Et aktivt liv giver større livsglæde - og det gælder også for ældre. Holder man sig i gang, forebygger man ensomhed og sygdomme. Derfor skal vi stadig forbedre de ældres muligheder for, at være aktive. Det giver simpelthen et bedre liv.

Frivillige foreninger samt ældreorganisationer spiller her en uvurderlig rolle og bør indgå, som vigtige samarbejdspartnere for den offentlige ældreomsorg.

Lokalcentrene skal udgøre et omdrejningspunkt af høj kvalitet for et aktivt ældreliv, og ikke kun være opbevaringssteder for ældre mennesker.

 

Det er dejligt, at se de aktive ældre i brugerrådene og andre frivillige, der gør et stort arbejde for også de svageste ældre.

 

Ret til omsorg hvis ensomheden melder sig

 

80% af de ældre har faktisk kontakt til familien 1 gang om ugen. Til gengæld har de resterende 20% ingen kontakt og dem skal vi være opmærksomme på, da de er i størst risiko for at ende i isolation og ensomhed. Og da det syntes, som om man reservere sin hjælpsomhed til familien, har gruppen uden børn ikke store netværk når det gælder hjælp til praktiske ting.

 

Omsorg for ældre er også, at give en hjælpende hånd til at bryde isolationen, så de ældre kan skabe kontakt til andre og komme ud af ensomheden.

 

Praktisk hjælp til rengøring

 

Vi må altid have som udgangspunkt, at det enkelte menneske er bedst til selv at træffe beslutninger vedrørende eget liv, så længe man magter dette. Så de ældre skal naturligvis være herre i eget hus så værdigheden bevares, og derfor skal de sammen med hjemmehjælpen kunne tilrettelægge, hvilke opgaver der skal udføres. Det vil give både de ældre og de ansatte en større tilfredshed.

 

Personalet  -  Ældresektoren som arbejdsplads

 

Personalet skal møde de ældre med respekt og være en værdig hjælp og støtte i dagligdagen, med udgangspunkt i samvær og omsorg.

Men det er nødvendigt at se på, hvordan det daglige arbejde kan gøres mere fleksibelt til gavn for både den ældre og den ansatte. Tilrettelægningen af arbejdet skal i vides muligt omfang ske så den ældre får besøg af den samme person.

Den enkelte medarbejder, bør efter min mening have større kompetence og ansvar, så der er en større selvstændighed i jobbet, med opbakning fra ledelsen.

 

Der er brugt mange penge på Fritvalgsordningen, minuttyrrani og markedsføring uden at de ældre har fået en eneste time mere i hjælp.

 

Kan vi i det hele taget være Ældresektoren bekendt som arbejdsplads med det minut-tyrrani der foregår i dag?

 

 

Arbejdsmiljø

 

Det er vigtigt med et sundt arbejdsmiljø for medarbejderne, men det indebærer også nogle begrænsninger i opgaverne. Det opleves af borgerne, som stærkt begrænsende, når der er regler for hvor højt og lavt der må gøres rent.

Hvis hjemmehjælpen ikke må tørrer af oven på skabet, hvem skal så gøre det?

 

Brugerindflydelse

 

Vi ved det er væsentligt for et godt liv, at have indflydelse på sine egne vilkår. Det gælder også for ældreomsorgen. Derfor skal brugerindflydelsen fortsat styrkes og udbygges. Ældrerådet og Brugerrådene skal i stigende grad inddrages i beslutningerne.

 

Værdigt liv hele livet også de sidste år

 

Før i tiden talte vi mest om den 3. alder, men er vi nu med den høje levealder ikke ved at tale om den 4. alder?

Der er heldigvis mange ældre, der har et aktivt og godt liv, men vi må ikke glemme de svageste grupper – dem vi ikke ser i samfundslivet.

 

Pas på! 
Denne computer har ingen hjerne
- så brug din egen.