Forside  
|
  Mine gamle postkort  
|
  Debatindlęg  
|
  Fotos  
|
  Pressen  
|
  Kontakt  

Birte Rerup Foto Jens 

Andre artikler om handicappolitik

Klik på emnet:

Multimediehuset

Foretræde for Teknisk Udvalg

Handicappolitik

Tilgængelighed

Den Gamle by

Handicappotitik
af Birte Rerup, medlem af Århus Kommunes Handicapråd


STYREGRUPPEN for Udformning af en Handicappolitik for Århus Kommune har afleveret et godt resultat til godkendelse i Århus Byråd.
Jeg vil ikke stoppe debatten her, men snarere skabe øget opmærksomhed om mennesker med handicap, deres rettigheder, behov, ressourcer og udviklingsmuligheder.

Arbejdet i Styregruppen har været starten på en god proces, og vi ønsker, at debatten fortsætter i det nye år. Udfordringen består nu i, hvordan mennesker med handicap kan udfolde sig på lige fod med andre, både som individer og for samfundet som helhed.
Vi vil se det enkelte menneske som en ressource og skabe politikker, så den enkeltes evner kan bruges optimalt. Dette ud fra, at livskvalitet egentlig ikke er, hvordan man har det, men hvordan man er i stand til at tackle en situation - det at kunne se meningen med sit liv, uanset hvad man måtte stå igennem af handicaps.

For et menneske med et handicap vil vi altid tilføre livskvalitet ud fra økonomisk eller menneskelig støtte. Hvis støtten skal give større sammenhæng, skal den tilføres ud fra, hvad der giver livet mening for den enkelte.

Vi har alle et ansvar

Vi vil en by, hvor ethvert menneske respekteres for sit ligeværd og hjælpes af os andre i overensstemmelse med sine egne behov, hvis man ikke selv er i stand til at opfylde disse.
Det lyder nemt, men der er vel ikke mange af os, der kan sige os helt fri for "at vi kunne have hjulpet lidt bedre".

Positive holdninger

Der er mange ting, som kommunen kan afhjælpe, men det medmenneskelige - der må vi alle gøre en indsats.
Bare det at forstå, at man ikke kan købe sig til menneskeværd - dette er noget vi alle har på lige fod, fordi vi er mennesker og har ikke udgangspunkt i hvilken status, vi har i samfundet.

Vore målsætning er

  • at tilstræbe, at enhver, uanset et handicap, får mulighed for at fungere på lige vilkår med andre borgere i Århus.
  • at gøre det enkelte menneske med et handicap så selvhjulpen som muligt,
  • og at sikre at mennesker med et handicap kan færdes i et integreret miljø med andre.

Vi ved gennem Socialforskningsinstituttets rapport: "Holdninger til handicappede" at har man én gang i sin tilværelse været tæt på en handicappet person - f.eks. som klassekammerat i skolen, nabobarn i opgangen eller kollega på en arbejdsplads, så bevarer man efterfølgende generelt mere positive holdninger over for mennesker med et handicap.
Bedre argument for integrationspolitikken kan man ikke få.

Det gode aktive liv starter ganske enkelt med , at handicappede bliver synlige og bliver en del af de sociale fællesskaber, som opstår i børnehaven, skolen, omkring boligen og på arbejdspladsen.

Tilgængelighed er en grundlæggende forudsætning for reel integration af mennesker med et handicap.
Århus Kommune har udarbejdet en handlingsplan for tilgængelighed. For yderligere oplysninger om status, problemstillinger og initiativer vedrørende tilgængelighed henvises til den aktuelle handlingsplan.

Vi ønsker i fremtiden, at alle, der er i gang med byggeprojekter, tænker handicapegnethed ind, så ingen længere skal ind ad bagdøren.
Århus Kommunes Handicappolitik skal bidrage til at sikre ligeværd og lige muligheder for mennesker - en god by for alle.

Alle må være aktive

Vi er i Århus kommet langt mht. gode forhold for mennesker med et handicap, men der er stadig ting, vi kunne ønske os bedre, og jeg vil arbejde for en politik, der peger fremad. Indsatsen skal koordineres, da de pæne ord ikke alene fører til løsninger - der skal handling til.

Der vil i de kommende år være brug for dialog og samarbejde for at videreudvikle handicappolitikken.

Processen med at virkeliggøre den kommunale handicappolitik forudsætter en aktiv medvirken, ikke blot af os i Handicaprådet, men også af handicaporganisationer, virksomheder, uddannelsessteder og af borgere i øvrigt.


Demokrati eller indkøb!!!

Det var dog nogle mærkværdige udtalelser rådmand Poul B. Skou, kom med i JPÅ den 13. januar, vedr. Folketingets Ombudsmands rapport om handicapegnetheden på Århus Rådhus.

Har du virkelig brugt skatteborgenes penge på, at tage til København for at checke om ombudsmandsinstitutionen er handicapegnet? Hvad er formålet med dette besøg set for byen borgere?

Du udtaler, at det er bedre, at gøre strøget handicapegnet end byrådssalen?

Mener du i virkeligheden, at handicappede ikke skal have samme muligheder for at følge den demokratiske proces i byen, som andre borgere, men kun skal have reel mulighed for at købe ind?

Århus Kommune beskæftiger sig med handicaptilgængelighed på en række områder.
Kommunen har etableret Århus Kommunes Handicapråd, som blandt andet skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Århus Kommune, så vi vil sørge for at der bliver arbejdet seriøst med Ombudsmandens rapport. Spørgsmålet om tilgængelighed i al almindelighed er helt central for borgernes brug af byen i al dens mangfoldighed

Godt vi har en ombudsmand til at følge folk, som rådmanden for magistratens 2. afdeling.

 

Pas på! 
Denne computer har ingen hjerne
- så brug din egen.