Forside  
|
  Mine gamle postkort  
|
  Debatindlęg  
|
  Fotos  
|
  Pressen  
|
  Kontakt  

integration

"Integration er et fælles ansvar".

Job vigtigere end bolig
Af Birte Rerup

LOUISE GADE (V) oplyser, at hun vil have den fulde anvisningsret over ca. 43.000 boliger i Århus.

Et forslag, der helt sætter beboerdemokratiet ud af kraft i den almene sektor. Forstået således, at hvis hr. og fru Hansen gennem mange år har været skrevet op til deres ønskelejlighed og har ventet og ventet, så skal borgmesteren ikke lige snuppe den lejlighed for næsen af dem og bestemme, hvor de skal bo.
Kan så restriktive regler og så lidt frihed for borgeren til selv at bestemme bopæl virkelig være lovligt i Danmark? Og skal vi i fremtiden søge lejlighed på rådhuset? Det bliver en stor afdeling og en administrativt tung opgave for kommunen.
Dette forslag virker på ingen måde konstruktivt.

Skaf arbejdspladser

Efter min opfattelse er der tre ting, der kan sikre bedre integration, og det er: Job, job og atter job. Kommunen har for øvrigt ret til at fordele hver fjerde ledige lejlighed, og hvem har man så tildelt disse til i Gellerup-området?

Antallet af personer, der modtager boligstøtte, er steget med 20 pct., og jeg er enig med rådmand Peter Thyssen, der i Østjyllands Radio udtaler, at denne stigning er et storbyfænomen, og regeringen bør kompensere herfor.
Løsningen er her igen: Job, job og atter job.
Så i stedet for restriktive og udemokratiske løsninger burde borgmesteren skabe flere job i området.

I valgkampen så vi tydeligt, at der var sket en forandring i V's politik, men at de har ændret sig så meget, at de nu vil styre borgernes liv fra rådhuset. At borgerne ikke længere skal have det frie valg til selv at bestemme, hvor de vil bo, kan trods alt undre.


af Birte Rerup

Ib Jensen byrådskandidat (V) skriver på Venstres hjemmeside, at han er enig med mig i min mening i JPÅ den 13. april hvor jeg skriver, at borgmesteren i højere grad skal kaste sig over opgaven, at skabe muligheder for flere job i området, som vejen frem til reel integration.

Det er en god start når 2 byrådskandidater, fra hvert sit parti, kan blive enige.

Du skriver ikke noget om dine visioner på området, men giver rådmanden og medarbejderne i 1. afd. en ordentligt omgang for deres måde, at arbejde på. Vi kan ikke kun overlade det, at skabe reel integration til en enkel rådmand, dette er efter min mening et fælles ansvar, hvor partierne må samarbejde. Uden dette samarbejde får vi ikke virksomhederne, medarbejderne og borgerne inddraget i denne proces.
Og selv om vi lever i en meget individualiseret tid, må vi erkende, at der er flere forhold, der kræver fællesskab. Vi må i fremtiden være mere åbne overfor den mangfoldighed, der er tilstede og ikke fremme en udvikling, hvor den enkeltes individuelle frihed og selvrealisering helt kommer til at overskygge pligterne over for fællesskabet.
Du har ret, det er en svær opgave, du kommer da heller ikke med nogen bud på, hvordan du vil være med til at løse disse opgave, når du kommer i byrådet.

Efter min mening må vi forholde os til følgende:

- Nanoteknologien, bliver der i disse tider slået meget på, som jobskabende, og det er jeg da selvfølgelig enig i, men disse små enhed kan til tider være meget små for stor arbejdshænder. Så der skal også samtidig skabes job til helt almindelige mennesker.
Dette kunne f. eks. være i servicefagene. Vi skal bruge mange kræfter på, et kreativt og visionært samarbejde i mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, kulturlivet, arbejdsmarkedets parter og kommunen.

Vi kunne også, som du gør, tage de negative briller på og sige: der bliver ikke i fremtiden ikke job til de ufaglærte. Hvis du har dette syn på fremtiden, må du samtidig forholde dig til hvad du vil stille op med disse mennesker, der ikke længere er brug for. Skal vi have indført borgerløn?

Jeg mener faktisk, at alle skal have en fair chance uanset arv og evner, men ikke uanset flid og vilje til at gøre sig umage. Men man kan ikke gøre sig umage, hvis man ikke får denne chance.
Vi skal bruge energi på, at sikre, at flygtninge og indvandre så hurtigt som muligt lærer dansk, og kommer i job, herigennem vil du også tilegne dig en viden om den danske kultur, vores retsvæsen og ligestillingen mellem mænd og kvinder. Det vil kræve en fortsat stor indsats i vores daginstitutioner, i skolerne, i boligområderne, på arbejdspladserne - og naturligvis fra flygtningene og indvandrerne selv. Et entydigt integrationsforløb kan ikke opstilles, det skal tilpasses det enkelte menneske, der er jo som bekendt stor forskel på den uddannet læge, analfabeten og den store gruppe af kvinder der i dag lever uden tilknytning til arbejdsmarked. Men Ib Jensen, se det som fælles opgave og et fælles ansvar.

 

Pas på! 
Denne computer har ingen hjerne
- så brug din egen.