Forside  
|
  Mine gamle postkort  
|
  Debatindlęg  
|
  Fotos  
|
  Pressen  
|
  Kontakt  

Rådhuset inde

Læs også

 

Ombudsmanden starter en vigtig debat

af Birte Rerup, medlem af Århus Kommunes Handicapråd

Spørgsmålet om tilgængelighed er helt central for borgernes brug af byen.

Folketingets Ombudsmands besøg i Århus har givet anledning til kritiske bemærkninger, vedr. handicapegnetheden på Århus Rådhus.
Vi er flere, der har fremført denne kritik før, men hele tiden fået beskeden: Jamen! Rådhuset er jo en fredet bygning.

Ombudsmanden starter en vigtig principiel debat ikke alene mht. Århus Rådhus, men med alle fredet bygninger:

  • Kan man egentligt frede en bygning når det gælder adgangsforhold?
  • Kan man samtidig leve op til standarter og målsætninger for - lige adgang for alle borgere herunder handicappede?

Folketinget vedtog den 2. april 1993 beslutningsforslag om ligestilling og ligebehandling
af handicappede med andre borgere. Vi må erkende, at de fredede bygninger er fra en anden tid (Rådhuset blev bygget i 1939 af arkitekt Arne Jacobsen), en tid hvor man slet ikke tænkte på adgangsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede, men selvfølgelig kan vi i dag udføre mange bygningsændringer på nænsom vis, så det derved ikke går ud over det arkitektoniske eller interiøret som helhed.

- Prioritere vi ikke alle - mennesker før mursten?

Århus Kommune beskæftiger sig med handicaptilgængelighed på en række områder.
Kommunen har etableret Århus Kommunes Handicapråd som blandt andet skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Århus Kommune, så jeg vil sørge for at vi får sat punktet (Ombudsmandens rapport) på dagsordnen. Spørgsmålet om tilgængelighed i al almindelighed er helt central for borgernes brug af byen i al dens mangfoldighed

 TAK til Hans Gammetoft-Hansen for, at du starter en vigtig debat og dit konstruktive arbejde i form af rapporten.

 

Pas på! 
Denne computer har ingen hjerne
- så brug din egen.