Forside  
|
  Mine gamle postkort  
|
  Debatindlęg  
|
  Fotos  
|
  Pressen  
|
  Kontakt  
  

Stiften og JP Aarhus i oktober 2012

Et spørgsmål om en værdig tilværelse

Birte Rerup
Medlem af Aarhus Kommunes Handicapråd

Er det på embedsmandskontorene eller i byrådssalen - at beslutningerne bliver truffet i dag?

Midt i 70'erne opstod i Aarhus, Hjælperordningen (i dag kaldet BPA) for mennesker med et fysisk handicap. Dette betød, at det nu var muligt for mennesker med svært handicap, at deltage i arbejds- og foreningslivet, skabe sociale forhold, tage uddannelser, gå til kulturelle arrangementer osv.

Det var på daværende tidspunkt meget synligt, at de, der hidtil sad rundt på institutionerne, nu var med i gadebilledet, dette ved at Aarhus kommune gjorde det økonomisk muligt, at ansætte en personlig hjælper.

Jeg mener at kunne huske, at det var rådmand Jens Arbjerg sammen med sine embedsmænd Jørgen Lenger og Birte Bernt Henriksen (den gang ansat), der fik strikket en ordning sammen, som senere bredte sig til hele landet som "Aarhus-modellen".

Dette er nok nogle af de smukkeste holdninger og vigtigste beslutninger, der er truffet i handicappolitikken nogen sinde. Disse folk har haft kendskab og igennem dialog med brugerne haft en forståelse for, hvor vigtigt det er, at leve et liv integreret med andre, og hvor man kan deltage, om end ikke på lige fod, så meget tæt på.

Det kan måske være svært for mennesker, der aldrig har oplevet - Det ikke at kunne klare sig selv, at sætte sig ind i andre menneskers situation.

 - Det kræver en vis modenhed og socialintelligens.

I budgetforligets aftaletekst og medfølgende analyse ser Handicaprådet, at man nu vil gøre økonomien styrbar og samtidig vil have 5 håndtag, at dreje på, i denne forbindelse enhver embedsmands drøm. Der er nu ikke tvivl om, at dette er i konflikt med intentionerne i Handicapkonventionen (artikel 3, 12, 19 og sikkert flere).

Alt dette uden overhoved at være i dialog med Handicaprådet eller organisationerne

Hvad er det dog for en måde vi arbejder sammen på i dag?

Desværre tror jeg ikke, at vi kan give finanskrisen skylden for dette, men snarere mangel på politiske holdninger. Er det på embedsmandskontorene eller i byrådssalen - at beslutningerne bliver truffet i dag?

Jeg mener, at byrådspolitikkerne i Aarhus bør kunne se, at man ikke kan styre alle udgifter – uden at det betyder, at udgifterne løber løbsk. I BPA ordningen er der tale om ganske få personer, og det bør være således, at der er plads til at imødekomme borgernes behov og derved opretholde en værdig tilværelse, for mennesker med et svært handicap.

 

Pas på! 
Denne computer har ingen hjerne
- så brug din egen.