Forside  
|
  Mine gamle postkort  
|
  Debatindlęg  
|
  Fotos  
|
  Pressen  
|
  Kontakt  

  

Birte Rerup
medlem af Aarhus Kommunes Handicapråd

Offentliggjort 07.12.11 kl. 03:01

Hvad har rådmanden tænkt?

Indstillingen til byrådsmødet i dag om robotstøvsugning og praktisk hjælp giver anledning til flere spørgsmål end svar.

På byrådsmødet i dag, 7/12, handler dagsordenens punkt 5 om, at støvsugning udgår af serviceniveauet for praktisk hjælp og pleje pr. den 1. januar 2012.

I indstillingen fra rådmand Dorthe Lausten (SF) fremgår det ikke klart, hvilke undersøgelser der ligger til grund for denne beslutning - andet end at det kan give en besparelse.

Når jeg læser indstillingen, giver den anledning til flere spørgsmål end svar.

F.eks.

  • Har Aarhus Kommunes afdeling for sundhed og omsorg foretaget en undersøgelse i brugernes hjem, der viser, at dette kan lade sig gøre på tilfredsstillende vis?
  • Er der i den øvrige del af befolkningen (der ikke er visiteret) mange, der kun bruger robotstøvsugeren?

Vi må tage som udgangspunkt, at alle tidligere visiterede borgere har et nedsat funktionsniveau, eller at de er mennesker med psykisk handicap.

Snavs kan være mange ting, som f.eks. støv, madrester og lignende efterladenskaber fra mennesker og dyr.

  • Bliver f.eks. møblerne ikke længere støvsuget?
  • Hvor lang tid vil der gå, når et hjørne, møbler eller tilsvarende ikke bliver støvsuget, før man vil se skadedyr og lignende
  • Hvad kan disse robotter opfange?

Sundhedsrisiko?

Mange mennesker med funktionsnedsættelse opholder sig måske længere i deres hjem end andre.

Som vi ser det i dag, er det ofte den menneskelige hjælp, der gør, at der også bliver luftet ud og lignende.

Kunne man forestille sig, at det udgør en sundhedsrisiko, og at man vil se en stigning i luftvejsproblemer på grund af manglende rengøring?

Indretning

Boligernes indretninger vil være forskellige.

Vi kan forestille os mange steder, hvor robotten ikke vil kunne komme frem på grund af ledninger, tæpper og boligindretning.

  • Får de borgere, der ønsker det, hjælp til ændringer, så robotten kan komme rundt?
  • Hvad gør man ved f.eks. niveauforskelle på et par trin og ved dørtrin og lignende?
  • Hvis robotstøvsugeren f.eks. køret ind i en bordlampeledning og hiver lampen ned, hvem kommer så og samler op?

Mennesker er forskellige, og man vil dermed også have forskellige opfattelser af, hvornår der skal gøres rent.

Her kunne som et eksempel tænkes på psykisk syge.

  • Vil støvsugningen her foregå, når der er en medarbejder til stede, som tager initiativet?

Bøvl og udgifter

Implementering: Hvordan har afdelingen for sundhed og omsorg tænkt sig, at implementeringen skal foregå, og hvilken hjælp vil borgeren få?

Det vil formodentligt give personalet en del bøvl ved, at man gang på gang skal afvise borgerne med ønske om et renere hjem.

Borgerne bliver pålagt en ekstra udgift. Så vidt jeg ved, kan en billig robotstøvsuger ikke opfylde kravene om at støvsuge tæpper. Borgerne vil få en ekstra udgift i denne forbindelse i forhold til en ”normal” støvsuger.

Er det lovligt at pålægge borgerne denne større udgift?

 

Pas på! 
Denne computer har ingen hjerne
- så brug din egen.